WYDARZENIA


Konferencja „Szanuję. Nie hejtuję”

W dniach 14-15 czerwca br. w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Szanuję, nie hejtuję. Hejt – aspekty prawne, psychologiczne, ekonomiczne i społeczne”. Problematyka referatów pozwoli spojrzeć na zjawisko hejtu w szerszym kontekście kulturowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 r. w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie przy ul. Moniuszki 1 A. Początek konferencji 14 czerwca o godz. 11.00.

Zapraszamy również na: YouTube
Facebook

Znajdziecie tam Państwo informacje, wydarzenia i oficjalne spoty kampanii „Szanuję. Nie hejtuję”.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Szanuję. Nie hejtuję”

 14-15 czerwca – godz. 11.00 Warszawa, ul. Moniuszki 1A

Temat konferencji: Hejt – aspekty prawne, psychologiczne, ekonomiczne i społeczne.

W ramach międzynarodowej kampanii społecznej „Sznuję. Nie hejtuję” Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska oraz Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion zapraszają na konferencję poświęconą tematyce hejtu i jego aspektów.

Program konferencji jest dostępny TUTAJ

Zapraszamy również na: 

YouTube
Facebook

Znajdziecie tam Państwo informacje, wydarzenia i oficjalne spoty kampanii „Szanuję. Nie hejtuję”.

Autorem Kampanii jest adwokat Jolanta Turczynowicz Kieryłło
Producentem kampanii jest Akademia de Virion – Fundacja
Scenariusz i Reżyseria : Paweł Turczynowicz
Montaż: Flashback Production
Muzyka: Tomasz Wiracki
Koordynatorzy projektu: adw.Aleksandra Stefaniuk, apl.adw.Karolina Jagielska – Miłek, Michał Pisarek, apl.adw.Patryk Wrycza

posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z udziałem członków Ośrodka Analiz

Pragniemy poinformować, że dnia 12 stycznia 2018 r. Prezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion – Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło oraz Profesor Mariola Lemonnier – Ekspert prawa finansowego i podatkowego, uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR). Komisja ds. deregulacji zajmuje się obecnie projektem tzw. „Konstytucji dla biznesu”. Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności. Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego. Komisja ds. deregulacji pracuje obecnie nad następującymi projektami ustaw: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców; Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Życzenia Świąteczne dla Naszych Przyjaciół – Ekspertów – Profesorów

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz

Pragniemy zaprezentować nową publikację współredagowaną przez profesor Patrycję Zawadzką (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion) pt. „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”. 

Monografia zawiera skrupulatne omówienie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Analiza owych zagadnień pozwala na rozwianie wielu wątpliwości przy stosowaniu przepisów tejże ustawy. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną publikacją oraz rekomendujemy ją adwokatom, radcom prawnym, pracownikom banków czy też spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Nasz Wiceprezes srebrnym medalistą…

8 grudnia 2017 roku w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych pracownikom KUL.

Z satysfakcją informujemy, że wśród odznaczonych znalazł się nasz Wiceprezes ks. prof. Krzysztof Mikołajczuk. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został odznaczony Medalem srebrnym za długoletnią służbę.

W imieniu Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia medali dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego.

/fot. Tomasz Koryszko/

Nominacja profesor Marioli Lemonnier

Pragniemy przekazać, że profesor Mariola Lemonnier (ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion) została członkiem grupy ekspertów przygotowujących projekt „Code européen des affaires” w ramach Fundacji prawa kontynentalnego (Fondation pour le droit continental). Grupa europejskiego prawa podatkowego jest kierowana przez prof. Christophe Vernières (Professeur agrégé de droit privé Paris) i adwokata Franc Le Mantec (Paris).  

Serdecznie gratulujemy tej nominacji!

/foto: Wojtek Górski, źródło: DGP/

Drugie wydanie monografii prof. M. Lemonnier

Z radością informujemy o drugim wydaniu monografii „Europejskie Modele Instrumentów Finansowych” profesor Marioli Lemonnier (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion). Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące: papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, rodzajów rynków finansowych, standartowych wzorców kontraktów. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

Foresihgt Medyczny. Wizja zdrowia. Diagnoza i przyszłość.

Miło jest nam poinformować, że na zaproszenie Profesora Pawła Buszmana – wybitnego kardiologa i szefa Polsko-Amerykańskich Klinik Serca American Heart of Poland – Prezes Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion, Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wzięła udział w konferencji pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła „Foresihgt Medyczny. Wizja zdrowia. Diagnoza i przyszłość.” Konferencja odbywała się 3 października 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie. 

Moderatorem sesji w której uczestniczyła Pani Prezes był Janusz Michalak – prezes wydawnictwa Termedia, redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, koordynator Rady Naukowej. W gronie panelistów znaleźli się: prof. Paweł Buszman – prezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, dr Beata Małecka-Libera – przewodnicząca sejmowego Zespołu Zdrowia Publicznego, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, dr Krzysztof Milewski – dyrektor medyczny i naukowy Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Jakub Szulc – dyrektor EY, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

 

Monografia „Bezpieczeństwo obywateli – Prawa człowieka – Zrównoważony rozwój”

Biblioteka Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion wzbogaciła się o nową pozycję naukową z dziedziny literatury kryminologicznej. Jest nią monografia zatytułowana „Bezpieczeństwo obywateli – Prawa człowieka – Zrównoważony rozwój” autorstwa prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, który ofiarował egzemplarz pracy dla Ośrodka Analiz. Rekomendujemy tę pozycję wszystkim specjalistom prawa karnego, jak również osobom zainteresowanym tematyką kryminologii, penologii, prawa procesowego. W zamyśle autora jest to przedstawienie dorobku całej polskiej kryminologii, w szczególności Białostockiej Szkoły Kryminologii UwB – której prekursorem jest prof. Emil W. Pływaczewski. Pragniemy wyrazić dozgonne podziękowanie za otrzymaną monografię.

Nominacja sędziowska dla ks. prof. Krzysztofa Mikołajczuka

Informujemy, że 12 września 2017 roku na podstawie kan. 1420 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz art. 6 Regulaminu Sądu ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk został mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika sędzią Lubelskiego Sądu Metropolitalnego [objęcie 1 października 2017 r.]. Przypominamy, że od 1997 roku ks. profesor sprawował urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Gratulujemy nominacji sędziowskiej oraz życzymy powodzenia w pełnieniu nowych obowiązków.

Prezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Albumie Balu Debiutantów

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion został zaszczycony umieszczeniem publikacji przedstawiającej naszą działalność w tegorocznym pamiątkowym albumie Balu Debiutantów Zakonu Kawalerów Maltańskich. Egzemplarz albumu otrzymali wszyscy uczestnicy Balu wśród których wymienić należy patronów i gości honorowych: Wielkiego Szpitalnika Zakonu Maltańskiego HE Dominique Prince de La ROCHEFOUCAULD-MONTBEL, THR Prince Charles and Princess Camila of BOURBON-TWO SICILIES DUKE and DUTCHESS of CASTRO, Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Dudę.

Prawo do autoryzacji oraz ochrona dóbr osobistych w mediach

Informujemy, że Prezes Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion – Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło dnia 23 sierpnia 2017 roku wygłosiła wykład na temat: „Prawo do autoryzacji oraz ochrona dóbr osobistych w mediach”.

Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Warszawskiego Domu Technika w Warszawie. Zgromadzeni słuchacze reprezentowali grono tegorocznych Debiutantów Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wykład był ważnym elementem w procesie przygotowań do Międzynarodowego Weekendu Maltańskiego odbywającego się w dniach 1-3 września 2017 roku w Warszawie.

Kongres Prawa Porównawczego Fukuoka 2018

Informujemy, że w związku z International Congress on Comparative Law Fukuoka 2018 Prof. Mariola Lemonnier (ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion) przygotowała raport w sprawie grup kapitałowych który obejmuje zagadnienia: Company Law, Capital Markets Law, Bankruptcy Law, Competition Law, Labour Law, Environmental Law, Tax Law, Consumer Protection and Product Liability Law, Foreign Investments Law, Private International Law, The Law governing financial or insurance institutes. 

Serdecznie Gratulujemy!

/foto: Wojtek Górski, źródło: DGP/

Informujemy i gratulujemy…

Z satysfakcją informujemy, że kandydatura Pani dr hab. Anny Haładyj, (Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem – KUL), została zaakceptowana przez Dyrekcję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i umieszczona w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Gratulujemy!

/fot. Dorota Bielak/

Nowe funkcje Ekspertów Ośrodka

Pragniemy poinformować że:

Dr hab. Tomasz Barankiewicz, z KUL (z lewej) został powołany w skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020.

Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW (z prawej) został powołany na stanowisko Dyrektora Wydawnictwa Sejmowego RP.

Gratulujemy Naszym Ekspertom.

 

Rekomendacja pozycji naukowych ekspertów Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Pragniemy poinformować o wznowionej i uzupełnionej pozycji Wydawnictwa CH Beck: „Kodeks karyny. Komentarz 2017” pod redakcją: prof. dr hab. Alicji Grześkowiak oraz dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion).

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Rekomendujemy również interesującą monografię „Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia” wyd. Wolters Kluwer – dr hab. Marioli Lemonnier, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion).

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego – model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań niemieckich w prawie polskim i wpływ koncepcji francuskich na prawo polskie w omawianym zakresie.

 

Prof. Krzysztof Wiak na międzynarodowej konferencji w KUL

Dnia 9 czerwca 2017 roku odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie międzynarodowa konferencja „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II” organizowana z ramienia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedry Prawa Wyznaniowego KUL.

Przewodniczącym II sesji obrad grona naukowego był ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion – prof. Krzysztof Wiak. Podczas sesji wygłoszono referaty: prof. dr Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) – „Il diritto degli emarginati nell’insegnamento di Giovanni Paolo II” (Prawa osób wykluczonych w nauczaniu Jana Pawła II); prof. ndzw. dr hab. Alicja Grześkowiak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) – „Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II”; ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Jan Paweł II o roli Kościoła w Europie”.

Udział Prof. Piotra Zakrzewskiego i Prof. Andrzeja Herbeta w Forum Spółdzielczym 2017

Dnia 7 czerwca b.r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyło się Forum Spółdzielcze 2017 pod hasłem: „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”. Patronat nad tym wydarzeniem objęło min. Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W forum brali udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Pan Tomasz Żuchowski, Wojewoda Lubelski – Pan dr hab. Przemysław Czarnek oraz Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – Pan dr Jerzy Jankowski.

Wykład inauguracyjny: „Prawo spółdzielcze, stan aktualny i perspektywy” wygłosił prof. Piotr Zakrzewski (kierownik II Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), natomiast pierwszą sesję obrad moderował prof. Andrzej Herbet (kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Cieszymy się z tej aktywności naukowej ekspertów Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. W wykonywaniu naszej misji łączymy wiedzę akademicką, procesową oraz biznesową, dlatego uczestniczymy w Forach skupiających teoretyków i praktyków prawa, jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych czy biznesowych.

Mecenas Tadeusz de Virion – wspomnienia

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Następnie dnia 25 listopada 1990 roku przeprowadzono pierwszą turę wyborów prezydenckich, które w drugiej części wyłoniły prezydenta III Rzeczpospolitej – Lecha Wałęsę. Kolejne rocznice 4 czerwca nazwane są przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej „Dniem Wolności”.

W tym miejscu pragniemy wspomnieć symboliczne i niezwykle istotne wydarzenie, jakim było sprowadzenie insygniów prezydenckich do Polski, które to było możliwe dzięki staraniom Mecenasa Tadeusza Józefa de Virion – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1990-1993, Kawalera Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów Maltańskich, uczestnika prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie – dnia 22 grudnia 1990 roku złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych od zakończenia II wojny światowej wolnych wyborach prezydenta Lecha Wałęsy. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

*

Mecenas Tadeusz Józef de Virion urodził się 28 marca 1926 roku w Warszawie, gdzie przeżywszy 84 lata zmarł 25 października 2010 roku. Jest to niewątpliwie autorytet pokoleń adwokatów polskich, którego pamięć pielęgnują wszyscy związani z Grupą de Virion, przede wszystkim zaś z Kancelarią T. de Virion J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy – Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., Akademią de Virion – Fundacją oraz Ośrodkiem Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion.

Misja i praca obrońcy, pełnienie urzędu Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii oraz urzędu Członka Trybunału Stanu w latach 1989-1991; 1993-2005, udział w Powstaniu Warszawskim w roku 1944 – te fragmenty życia rysują szkic wybitnej postaci, jaką był Tadeusza de Virion. Koloryt tego szkicu uzupełniają odznaczenia, które otrzymał, min. Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Adwokatury oraz pośmiertne odznaczenie – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jednak nie same słowa, a działania które podejmował Mecenas Tadeusz de Virion ożywiają wspomnienia o Nim i kształtują etos adwokatów oraz jurysprudencji.

Mecenas Tadeusz de Virion ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1946 roku. Cztery lata później, po odbyciu aplikacji adwokackiej, został wpisany na listę adwokatów. W latach 1960–1989 wielokrotnie występował w procesach politycznych, broniąc działaczy opozycji z „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej. Był obrońcą m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Leszka Moczulskiego. Zasłynął jako wybitny karnista. W powszechnej pamięci zapisał się jako znakomity obrońca w głośnych procesach. Był twórcą swoistej filozofii pracy adwokata. Starał się zawsze zrozumieć postępowanie sprawcy przestępstwa, co wyrażała głoszona przez niego myśl: „By móc wygłaszać obronę, trzeba znaleźć ludzkość w nieludzkim zachowaniu sprawcy”. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał aplikantom adwokackim, wykładając im prawo karne i postępowanie karne w latach 1953–1990.

Jako Grupa de Virion jesteśmy dumni i wdzięczni za to, że możemy pełnić swoją misję, kierując się autorytetem Mecenasa Tadeusza de Virion. Trwamy w przekonaniu o słuszności działań zmierzających w kierunku podnoszenia standardów prawa. Wielką wagę przywiązujemy do etosu zawodu adwokata i radcy prawnego, tak jak czynił to Mecenas Tadeusz de Virion, jednak przede wszystkim kierujemy się dobrem naszych klientów i ludzi zwracających się o wszelką pomoc w kwestiach trudnych i dyskusyjnych.

Prof. Michał Balcerzak członkiem „Working Group of Experts on People of African Descent”

Pragniemy poinformować, że członek grupy eksperckiej Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion prof. Michał Balcerzak został członkiem „Working Group of Experts on People of African Descent – Special Procedures of the Human Rights Council”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat pracy prof. Michała Balcerzaka.

Kontakt: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations, CH – 1211 Geneva 10, Switzerland

Udział w konferencji naukowej „Prawo kanoniczne w badaniach młodych naukowców”

Dnia 3 czerwca 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem przyjął Jego Ekscelencja biskup dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Czerwcowe spotkanie „wybitnych młodych kanonistów” stało się już tradycją oraz wyczekiwaną możliwością konfrontacji myśli jurydycznej z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego.

Podczas konferencji Wiceprezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk przewodniczył sesji obrad oraz dyskusji. 

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion z zainteresowaniem przygląda się wszelkim wydarzeniom naukowym oraz inicjatywom związanym z interpretowaniem i analizowaniem prawa kanonicznego oraz dziedzin prawa świeckiego oscylujących wokół tematyki wyznaniowej.

Prezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Na zaproszenie ekonoma Konferencji Episkopatu Polski ks. Janusza Majdy reprezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w osobach: Prezes Zarządu adw. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, adw. Magdaleny Kłys-Korzeniowskiej oraz koordynatora Marii Wielgosz brała udział w spotkaniu ekonomów diecezjalnych. Wspomniane wydarzenie miało miejsce 18 maja 2017 roku, w Ośrodku Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem. W trakcie spotkania nastąpiła merytoryczna prezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. 

Prezes Zarządu adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło zaprezentowała możliwości współpracy miedzy ekspertami Ośrodka a przedstawicielami Kościoła katolickiego. Na spotkaniu ekonomów diecezjalnych obecni byli przedstawiciele większości diecezji z Polski oraz reprezentanci licznych podmiotów biznesowych. W  prezentacji wzięła udział również adw. Magdalena Kłys-Korzeniowska z Kancelarii de Virion, która akcentowała możliwości wsparcia praktycznego ekspertów oraz diecezjalnych radców prawnych przez wykorzystanie doświadczeń Kancelarii de Virion. Koordynatorem wyjazdu i osobą  wyznaczoną przez Zarząd do kontaktów ze środowiskiem Kościoła jest mgr Maria Wielgosz.

Udział w tym wydarzeniu był nowym i ważnym doświadczeniem na drodze budowania relacji z diecezjalnymi podmiotami prawnymi, specjalistami prawa kanonicznego i świeckiego z dziedziny Kościelnego Prawa Majątkowego.

 

Polsko-Indyjskie Forum Biznesu

Dnia 27 kwietnia 2017 r. odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Biznesu pod patronatem Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego. Uczestniczyli w nim: Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz składający wizytę w Polsce Wiceprezydent Indii Mohammad Hamid Ansari.
Zaproszenie na forum otrzymała również Prezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, która uczestniczyła w tym wydarzeniu wraz z Prezesem Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej Panem Ryszardem Sznajderem.

Ministerstwo Rozwoju wybrało Indie jako jeden z pięciu rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliższe 3 lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę.

Udział w forum Prezes Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion był dużym wyróżnieniem. Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion stale współpracuje z Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą. Warto podkreślić, że jednymi z wielu specjalizacji naszych ekspertów są: prawo gospodarcze-publiczne i prawo finansowe, dlatego też Zarząd Ośrodka i grupa ekspercka aktywnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z tymi dziedzinami.

Konferencja naukowa „Współczesne problemy etyki prawniczej”

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XXV Tygodnia Prawników konferencję naukową pt. „Współczesne problemy etyki prawniczej”. Eksperci Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion  – Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz oraz Dr hab. Tomasz Barankiewicz aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat: „Etyka prawnicza jako integralny element profesjonalnej kultury prawniczej” oraz moderowała I panel konferencji”.

Dr hab. Tomasz Barankiewicz wygłosił referat: „Edukacja w zakresie etyki zawodów prawniczych”.

Prof. Rafał Sura członkiem Rady Polityki Pieniężnej

Pan dr hab. Rafał Sura, prof. KUL – [nasz były ekspert], który kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie, 16 listopada 2016 roku został powołany przez Senat RP na członka Rady Polityki Pieniężnej. Serdecznie gratulujemy. Z racji pełnionych funkcji prof. R. Sura zawiesił współpracę z Ośrodkiem.

 

Nasi Eksperci w innych instytucjach…

Prof. Andrzej Herbet – pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Prof. Cezary Kulesza – członek Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego RP ds. Ofiar Przestępstw.

Prof. Dariusz Walencik – członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Prof. Krzysztof Wiak – członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Prof. Piotr Zakrzewski – ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

 

Powstanie Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Dnia 17 sierpnia 2016 r. w siedzibie kancelarii notarialnej w Warszawie podpisano akt notarialny powołujący do życia Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion sp. z o.o.

Celem Ośrodka jest niesienie wszechstronnej pomocy prawnej poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii, analiz i raportów w oparciu o innowacyjne metody poznawcze zakładające połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą administracyjną i biznesową.

W ramach Ośrodka powstanie Zespół Ekspertów, który w oparciu o swoje doświadczenie będzie służył pomocą jego klientom w dochodzeniu swoich praw, a także który będzie prowadził cykl szkoleń dla adwokatów i radców prawnych z wybranych i wyspecjalizowanych dziedzin prawa.