Prawo własności intelektualnej

Pojęcie własności intelektualnej obejmuje unormowania dotyczące prawa autorskiego, patentów oraz znaków towarowych. Założeniem prawa własności intelektualnej jest ochrona twórców dóbr niematerialnych oraz określenie zasad na których powinno się odbywać korzystanie z nich, tak aby autorzy swoich dzieł otrzymali za nie odpowiednie wynagrodzenie, a przez to byli zmotywowani do dalszej pracy twórczej, czyniąc życie lepszym i bardziej przyjaznym.