Prawo spółek

Przez prawo spółek należy rozumieć normy prawne odnoszące się do tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek cywilnych oraz spółek handlowych. Jest to wyspecjalizowana dziedzina prawa gospodarczego prywatnego.