Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze reguluje zadania oraz mechanizmy ingerencji państwa w szeroko pojmowaną sferę gospodarki. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). W jego zakres wchodzi m.in. prawo działalności gospodarczej, prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne czy prawo bankowe.