Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy określa zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach pracodawca-pracownik, wynikających z umowy o pracę. W jego zakres wchodzą zarówno przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, jak również zagadnienia dotyczące zbiorowych układów pracy oraz działalności instytucji będących rękojmią zachowania poprawnego modelu stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.