Prawo małżeńskie (kanoniczne)

Według prawa Kościoła katolickiego małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Czasem jednak należy świadczyć pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które toczą się przed Sądami kościelnymi.