Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie w swojej istocie ukierunkowane jest na ochronę podmiotów fizycznych występujących w obrocie gospodarczym. W jego zakres wchodzą regulację dotyczące praw przysługujących konsumentom, jak również obowiązków przedsiębiorców, którzy nawiązują stosunki prawne z podmiotami fizycznymi. Prawo konsumenckie zatem jest gwarantem legalności i poprawności relacji występujących w obrocie prawnym pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.