Prawo konkurencji

Przez prawo konkurencji możemy rozumieć wszelkie działania zmierzające do ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami ze strony innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które w sposób istotny ograniczają swobodny dostęp do mechanizmów wolnego rynku, a tym samym do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.