Prawo karne

Prawo karne ochrania społeczeństwo przed czynami, które ustrojodawca zakwalifikował jako szkodliwe w życiu społecznym, ponieważ stanowią groźbę dla zastanego układu stosunków społecznych. Prawo karne jest również gwarantem przed samowolą organów państwowych, określając warunki i granice jego stosowania.