Prawo karne (kościelne)

Kościelne prawo karne to zespół norm określających wykonywanie władzy karania w Kościele. Wykonywanie tej władzy zakłada istnienie takich elementów jak: przestępstwo, czyli indywidualny czyn wyrządzający szkodę lub stwarzający niebezpieczeństwo utraty dobra jakim jest zbawienie; sankcja karna, czyli środek służący ochronie wspólnoty kościelnej w wypadku naruszenia jej dobra poprzez przestępstwo; postępowanie zmierzające do stwierdzenia przestępstwa i wymierzenia kary, czyli proces karny.