Prawo finansowe i podatkowe

Wspólnym mianownikiem prawa finansowego i podatkowego jest unormowanie gospodarki finansowej państwa, a więc określenie zasad na jakich opierać się ma funkcjonowanie instytucji państwowych w przestrzeni gospodarczej. Obie te gałęzie wyodrębnione zostały z prawa administracyjnego, a więc cechuje je nie równorzędność podmiotów biorących udział w jego obrocie prawnym. Prawo finansowe w swoim założeniu dotyczy stricte budżetu państwa oraz określenia zasad finansowania jego działalności w przestrzeni publicznej. Prawo podatkowe natomiast odnosi się do określenia momentu powstania, ustania bądź wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, inaczej zwanych daninami jakie każdy obywatel musi ponieść na rzecz państwa.