Prawo amerykańskie

Prawo amerykańskie to skomplikowany system obejmujący prawo federalne, prawa stanowe oraz – w ramach tzw. second order devolution – prawa lokalne. Z uwagi na specyfikę common law, w praktyce stosowania prawa często pojawiają się pytania o konkretne źródło prawne regulujące daną sytuację oraz o interpretację przepisów. W szczególności dotyczy to prawa rodzinnego, handlowego, upadłościowego i karnego.