Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje strukturę i działanie administracji publicznej – rządowej oraz samorządowej. Normuje ono zarówno relacje pomiędzy samymi organami administracji, jak również stosunku między administracją a obywatelami. Jego charakterystyczną cechą jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania, a jego istotą jest decyzja administracyjna. W zakres prawa administracyjnego wchodzi m.in. prawo budowlane, prawo samorządowe czy prawo gospodarki komunalnej.