Etyka

Etyka zawodowa to zbiór norm postępowania danej grupy zawodowej (np. adwokatów, lekarzy, pielęgniarek). Określa ona dopuszczalne sposoby zachowania się danego przedstawiciela grupy zawodowej oraz przepisy odnoszące się do konsekwencji niezachowania przyjętych standardów.