Prawa człowieka i ich ochrona

Prawa człowieka to standardy oczekiwanego traktowania jednostek przez państwo w różnych dziedzinach życia, w których władza publiczna swoim działaniem lub zaniechaniem wpływa daną sferę życia osobistego lub społecznego. Koncepcja praw człowieka przeniknęła do współczesnych systemów prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego. Ochrona praw człowieka stała się nie tylko obowiązkiem władz publicznych, lecz także ważnym aspektem działalności organizacji międzynarodowych, w tym m.in. Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
prof. Michał Balcerzak