VENI VIDI VICI

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion działa w segmencie Business-to-Business. Jest ukierunkowany na wsparcie merytoryczne kancelarii prawnych, administracji publicznej oraz biznesu. Zespół Ekspertów Ośrodka tworzą specjaliści, reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce.

Procedura, na której opiera się praca naszych Ekspertów, łączy wiedzę procesową oraz biznesową z wiedzą akademicką poprzez:
• rzetelne i pogłębione analizy
• szukanie najskuteczniejszych rozwiązań
• opracowanie profesjonalnych analiz i ekspertyz prawnych

Myślą przewodnią towarzyszącą Ośrodkowi są słowa: veni, vidi, vici, które wpisują się w retorykę Ośrodka i odzwierciedlają standardy jakie mu przyświecają: szybką, profesjonalną i zwieńczoną sukcesem współpracę.