Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz

Pragniemy zaprezentować nową publikację współredagowaną przez profesor Patrycję Zawadzką (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion) pt. „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”. 

Monografia zawiera skrupulatne omówienie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Analiza owych zagadnień pozwala na rozwianie wielu wątpliwości przy stosowaniu przepisów tejże ustawy. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną publikacją oraz rekomendujemy ją adwokatom, radcom prawnym, pracownikom banków czy też spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.