Udział w konferencji naukowej „Prawo kanoniczne w badaniach młodych naukowców”

Dnia 3 czerwca 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem przyjął Jego Ekscelencja biskup dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Czerwcowe spotkanie „wybitnych młodych kanonistów” stało się już tradycją oraz wyczekiwaną możliwością konfrontacji myśli jurydycznej z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego.

Podczas konferencji Wiceprezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk przewodniczył sesji obrad oraz dyskusji. 

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion z zainteresowaniem przygląda się wszelkim wydarzeniom naukowym oraz inicjatywom związanym z interpretowaniem i analizowaniem prawa kanonicznego oraz dziedzin prawa świeckiego oscylujących wokół tematyki wyznaniowej.