Udział Prof. Piotra Zakrzewskiego i Prof. Andrzeja Herbeta w Forum Spółdzielczym 2017

Dnia 7 czerwca b.r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyło się Forum Spółdzielcze 2017 pod hasłem: „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”. Patronat nad tym wydarzeniem objęło min. Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W forum brali udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Pan Tomasz Żuchowski, Wojewoda Lubelski – Pan dr hab. Przemysław Czarnek oraz Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – Pan dr Jerzy Jankowski.

Wykład inauguracyjny: „Prawo spółdzielcze, stan aktualny i perspektywy” wygłosił prof. Piotr Zakrzewski (kierownik II Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), natomiast pierwszą sesję obrad moderował prof. Andrzej Herbet (kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Cieszymy się z tej aktywności naukowej ekspertów Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. W wykonywaniu naszej misji łączymy wiedzę akademicką, procesową oraz biznesową, dlatego uczestniczymy w Forach skupiających teoretyków i praktyków prawa, jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych czy biznesowych.