Prof. Rafał Sura członkiem Rady Polityki Pieniężnej

Pan dr hab. Rafał Sura, prof. KUL – [nasz były ekspert], który kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie, 16 listopada 2016 roku został powołany przez Senat RP na członka Rady Polityki Pieniężnej. Serdecznie gratulujemy. Z racji pełnionych funkcji prof. R. Sura zawiesił współpracę z Ośrodkiem.