Prof. Michał Balcerzak członkiem „Working Group of Experts on People of African Descent”

Pragniemy poinformować, że członek grupy eksperckiej Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion prof. Michał Balcerzak został członkiem „Working Group of Experts on People of African Descent – Special Procedures of the Human Rights Council”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat pracy prof. Michała Balcerzaka.

Kontakt: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations, CH – 1211 Geneva 10, Switzerland