Prof. Krzysztof Wiak na międzynarodowej konferencji w KUL

Dnia 9 czerwca 2017 roku odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie międzynarodowa konferencja „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II” organizowana z ramienia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedry Prawa Wyznaniowego KUL.

Przewodniczącym II sesji obrad grona naukowego był ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion – prof. Krzysztof Wiak. Podczas sesji wygłoszono referaty: prof. dr Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) – „Il diritto degli emarginati nell’insegnamento di Giovanni Paolo II” (Prawa osób wykluczonych w nauczaniu Jana Pawła II); prof. ndzw. dr hab. Alicja Grześkowiak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) – „Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II”; ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Jan Paweł II o roli Kościoła w Europie”.