Prezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Na zaproszenie ekonoma Konferencji Episkopatu Polski ks. Janusza Majdy reprezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w osobach: Prezes Zarządu adw. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, adw. Magdaleny Kłys-Korzeniowskiej oraz koordynatora Marii Wielgosz brała udział w spotkaniu ekonomów diecezjalnych. Wspomniane wydarzenie miało miejsce 18 maja 2017 roku, w Ośrodku Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem. W trakcie spotkania nastąpiła merytoryczna prezentacja Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. 

Prezes Zarządu adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło zaprezentowała możliwości współpracy miedzy ekspertami Ośrodka a przedstawicielami Kościoła katolickiego. Na spotkaniu ekonomów diecezjalnych obecni byli przedstawiciele większości diecezji z Polski oraz reprezentanci licznych podmiotów biznesowych. W  prezentacji wzięła udział również adw. Magdalena Kłys-Korzeniowska z Kancelarii de Virion, która akcentowała możliwości wsparcia praktycznego ekspertów oraz diecezjalnych radców prawnych przez wykorzystanie doświadczeń Kancelarii de Virion. Koordynatorem wyjazdu i osobą  wyznaczoną przez Zarząd do kontaktów ze środowiskiem Kościoła jest mgr Maria Wielgosz.

Udział w tym wydarzeniu był nowym i ważnym doświadczeniem na drodze budowania relacji z diecezjalnymi podmiotami prawnymi, specjalistami prawa kanonicznego i świeckiego z dziedziny Kościelnego Prawa Majątkowego.