posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z udziałem członków Ośrodka Analiz

Pragniemy poinformować, że dnia 12 stycznia 2018 r. Prezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion – Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło oraz Profesor Mariola Lemonnier – Ekspert prawa finansowego i podatkowego, uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR). Komisja ds. deregulacji zajmuje się obecnie projektem tzw. „Konstytucji dla biznesu”. Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności. Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego. Komisja ds. deregulacji pracuje obecnie nad następującymi projektami ustaw: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców; Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.