Polsko-Indyjskie Forum Biznesu

Dnia 27 kwietnia 2017 r. odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Biznesu pod patronatem Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego. Uczestniczyli w nim: Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz składający wizytę w Polsce Wiceprezydent Indii Mohammad Hamid Ansari.
Zaproszenie na forum otrzymała również Prezes Zarządu Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, która uczestniczyła w tym wydarzeniu wraz z Prezesem Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej Panem Ryszardem Sznajderem.

Ministerstwo Rozwoju wybrało Indie jako jeden z pięciu rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliższe 3 lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę.

Udział w forum Prezes Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion był dużym wyróżnieniem. Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion stale współpracuje z Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą. Warto podkreślić, że jednymi z wielu specjalizacji naszych ekspertów są: prawo gospodarcze-publiczne i prawo finansowe, dlatego też Zarząd Ośrodka i grupa ekspercka aktywnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z tymi dziedzinami.