Nowe funkcje Ekspertów Ośrodka

Pragniemy poinformować że:

Dr hab. Tomasz Barankiewicz, z KUL (z lewej) został powołany w skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020.

Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW (z prawej) został powołany na stanowisko Dyrektora Wydawnictwa Sejmowego RP.

Gratulujemy Naszym Ekspertom.