Nominacja profesor Marioli Lemonnier

Pragniemy przekazać, że profesor Mariola Lemonnier (ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion) została członkiem grupy ekspertów przygotowujących projekt „Code européen des affaires” w ramach Fundacji prawa kontynentalnego (Fondation pour le droit continental). Grupa europejskiego prawa podatkowego jest kierowana przez prof. Christophe Vernières (Professeur agrégé de droit privé Paris) i adwokata Franc Le Mantec (Paris).  

Serdecznie gratulujemy tej nominacji!

/foto: Wojtek Górski, źródło: DGP/