Nasz Wiceprezes srebrnym medalistą…

8 grudnia 2017 roku w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych pracownikom KUL.

Z satysfakcją informujemy, że wśród odznaczonych znalazł się nasz Wiceprezes ks. prof. Krzysztof Mikołajczuk. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został odznaczony Medalem srebrnym za długoletnią służbę.

W imieniu Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia medali dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego.

/fot. Tomasz Koryszko/