Nasi Eksperci w innych instytucjach…

Prof. Andrzej Herbet – pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Prof. Cezary Kulesza – członek Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego RP ds. Ofiar Przestępstw.

Prof. Dariusz Walencik – członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Prof. Krzysztof Wiak – członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Prof. Piotr Zakrzewski – ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.