Monografia „Bezpieczeństwo obywateli – Prawa człowieka – Zrównoważony rozwój”

Biblioteka Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion wzbogaciła się o nową pozycję naukową z dziedziny literatury kryminologicznej. Jest nią monografia zatytułowana „Bezpieczeństwo obywateli – Prawa człowieka – Zrównoważony rozwój” autorstwa prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, który ofiarował egzemplarz pracy dla Ośrodka Analiz. Rekomendujemy tę pozycję wszystkim specjalistom prawa karnego, jak również osobom zainteresowanym tematyką kryminologii, penologii, prawa procesowego. W zamyśle autora jest to przedstawienie dorobku całej polskiej kryminologii, w szczególności Białostockiej Szkoły Kryminologii UwB – której prekursorem jest prof. Emil W. Pływaczewski. Pragniemy wyrazić dozgonne podziękowanie za otrzymaną monografię.