Mecenas Tadeusz de Virion – wspomnienia

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Następnie dnia 25 listopada 1990 roku przeprowadzono pierwszą turę wyborów prezydenckich, które w drugiej części wyłoniły prezydenta III Rzeczpospolitej – Lecha Wałęsę. Kolejne rocznice 4 czerwca nazwane są przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej „Dniem Wolności”.

W tym miejscu pragniemy wspomnieć symboliczne i niezwykle istotne wydarzenie, jakim było sprowadzenie insygniów prezydenckich do Polski, które to było możliwe dzięki staraniom Mecenasa Tadeusza Józefa de Virion – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1990-1993, Kawalera Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów Maltańskich, uczestnika prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie – dnia 22 grudnia 1990 roku złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych od zakończenia II wojny światowej wolnych wyborach prezydenta Lecha Wałęsy. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

*

Mecenas Tadeusz Józef de Virion urodził się 28 marca 1926 roku w Warszawie, gdzie przeżywszy 84 lata zmarł 25 października 2010 roku. Jest to niewątpliwie autorytet pokoleń adwokatów polskich, którego pamięć pielęgnują wszyscy związani z Grupą de Virion, przede wszystkim zaś z Kancelarią T. de Virion J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy – Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., Akademią de Virion – Fundacją oraz Ośrodkiem Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion.

Misja i praca obrońcy, pełnienie urzędu Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii oraz urzędu Członka Trybunału Stanu w latach 1989-1991; 1993-2005, udział w Powstaniu Warszawskim w roku 1944 – te fragmenty życia rysują szkic wybitnej postaci, jaką był Tadeusza de Virion. Koloryt tego szkicu uzupełniają odznaczenia, które otrzymał, min. Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Adwokatury oraz pośmiertne odznaczenie – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jednak nie same słowa, a działania które podejmował Mecenas Tadeusz de Virion ożywiają wspomnienia o Nim i kształtują etos adwokatów oraz jurysprudencji.

Mecenas Tadeusz de Virion ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1946 roku. Cztery lata później, po odbyciu aplikacji adwokackiej, został wpisany na listę adwokatów. W latach 1960–1989 wielokrotnie występował w procesach politycznych, broniąc działaczy opozycji z „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej. Był obrońcą m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Leszka Moczulskiego. Zasłynął jako wybitny karnista. W powszechnej pamięci zapisał się jako znakomity obrońca w głośnych procesach. Był twórcą swoistej filozofii pracy adwokata. Starał się zawsze zrozumieć postępowanie sprawcy przestępstwa, co wyrażała głoszona przez niego myśl: „By móc wygłaszać obronę, trzeba znaleźć ludzkość w nieludzkim zachowaniu sprawcy”. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał aplikantom adwokackim, wykładając im prawo karne i postępowanie karne w latach 1953–1990.

Jako Grupa de Virion jesteśmy dumni i wdzięczni za to, że możemy pełnić swoją misję, kierując się autorytetem Mecenasa Tadeusza de Virion. Trwamy w przekonaniu o słuszności działań zmierzających w kierunku podnoszenia standardów prawa. Wielką wagę przywiązujemy do etosu zawodu adwokata i radcy prawnego, tak jak czynił to Mecenas Tadeusz de Virion, jednak przede wszystkim kierujemy się dobrem naszych klientów i ludzi zwracających się o wszelką pomoc w kwestiach trudnych i dyskusyjnych.