Konferencja naukowa „Współczesne problemy etyki prawniczej”

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XXV Tygodnia Prawników konferencję naukową pt. „Współczesne problemy etyki prawniczej”. Eksperci Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion  – Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz oraz Dr hab. Tomasz Barankiewicz aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat: „Etyka prawnicza jako integralny element profesjonalnej kultury prawniczej” oraz moderowała I panel konferencji”.

Dr hab. Tomasz Barankiewicz wygłosił referat: „Edukacja w zakresie etyki zawodów prawniczych”.