Rekomendacja pozycji naukowych ekspertów Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Pragniemy poinformować o wznowionej i uzupełnionej pozycji Wydawnictwa CH Beck: „Kodeks karyny. Komentarz 2017” pod redakcją: prof. dr hab. Alicji Grześkowiak oraz dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion).

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Rekomendujemy również interesującą monografię „Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia” wyd. Wolters Kluwer – dr hab. Marioli Lemonnier, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion).

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego – model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań niemieckich w prawie polskim i wpływ koncepcji francuskich na prawo polskie w omawianym zakresie.