Informujemy i gratulujemy…

Z satysfakcją informujemy, że kandydatura Pani dr hab. Anny Haładyj, (Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem – KUL), została zaakceptowana przez Dyrekcję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i umieszczona w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Gratulujemy!

/fot. Dorota Bielak/