Drugie wydanie monografii prof. M. Lemonnier

Z radością informujemy o drugim wydaniu monografii „Europejskie Modele Instrumentów Finansowych” profesor Marioli Lemonnier (eksperta Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion). Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące: papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, rodzajów rynków finansowych, standartowych wzorców kontraktów. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.