Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.  Autor ok. 40 publikacji naukowych z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, etyki zawodów prawniczych oraz etyki biznesu i administracji publicznej. Członek Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie i Towarzystwa Naukowego KUL. Specjalista w zakresie wykładni prawa, etyki zawodowej, etyki prawniczej oraz etyki administracji publicznej.