Doktor habilitowany Katarzyna Maćkowska - adwokat. Profesor nadzwyczajny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących związków między prawem a społeczeństwem obywatelskim w Stanach Zjednoczonych. W zakresie stosowania prawa oraz dydaktyki zajmuje się prawem amerykańskim, zwłaszcza upadłościowym i rodzinnym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych monografii i artykułów. W latach 2005 – 2015 Dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL oraz koordynator Hill – Sadowski Scholarship.