Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od 2013 r. ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Specjalizuje się w materii prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa spadkowego oraz prawa własności intelektualnej.