Doktor habilitowany w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach rządowych, a także w renomowanych kancelariach prawnych. Stypendystka Komisji Europejskiej. Realizowała granty badawcze m.in. na Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w prawie finansowym (szczególnie prawo budżetowe, prawo finansów samorządowych, podatki lokalne) i prawie rynku finansowego (zwłaszcza prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego).