Doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo. Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Akademii Sztuki Wojennej. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka IV edycji Rocznego Programu Dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych – House of Diplomacy. Wiceprezes zarządu i sekretarz Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.