Doktor habilitowany prawa polskiego i prawa francuskiego, profesor nadzwyczajny - kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jak również Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Strasburgu III. Podczas dalszej drogi naukowej we Francji związana była z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Toulouse Capitole, z którym współpracuje do dziś. Wielokrotny reporter dla Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego i Stowarzyszenia Francuskiej Kultury Prawniczej na Uniwersytecie Paris II. Od roku jest także sekretarzem polskiej sekcji Stowarzyszenia.