Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Kanonicznego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Prawnej Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, były Sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego. Specjalizuje się w kanonicznym prawie karnym (materialnym i procesowym) i w prawie instytutów życia konsekrowanego. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.