Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji oraz prelegent konferencji. Przedmiotem szczególnych zainteresowań są zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi.