Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Radca prawny. Aplikant rzecznikowski. W 2008 r. konsultant Podkomisji ds. Timesharingu, działającej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, arbiter w Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie autorskim, prawie cywilnym, prawie spółek, prawie konsumenckim i prawie konkurencji.