Doktor habilitowany, w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Profesor na Wydziale Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Dyrektor Transgranicznego Centrum Współpracy Samorządowej. Członek indywidualny Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. W latach 2013-2014 ekspert Urzędu Marszałkowskiego  w Lublinie w zakresie opracowania  strategii współpracy sektora nauki, biznesu i administracji  w obszarze biogospodarki. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym i prawie Unii Europejskiej. Radca prawny.