Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesor wielu warszawskich uczelni. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym kilku monografii i podręczników.