Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, magister filologii polskiej, w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa, m. in. monografii: Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, TN KUL, Lublin 2007; członek Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Rady Programowej kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”. Specjalizuje się w zakresie wykładni prawa, legislacji, aksjologii orzecznictwa, bezpieczeństwa prawnego, polityki społecznej, oświaty, praw człowieka, etyki zawodów prawniczych oraz etyki biznesu.