Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalistka z zakresu prawa finansowego państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa podatkowego. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, doradca podatkowy. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Ekspert Unii Metropolii Polskich. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a w latach 1995-2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.