Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, doktor teologii katolickiej, magister licencjat prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Ekspert Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i Kościelnej Komisji Konkordatowej. Specjalizuje się w prawie wyznaniowym oraz prawie majątkowym związków wyznaniowych w Polsce.