Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Absolwent ekonomii (1983 r.) i prawa (1985 r.) Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta m.in. Stypendium Fullbrighta (USA). W 2007 r. otrzymał nominację profesorską nauk prawnych, a w listopadzie 2009 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. Autor ponad 100 publikacji z dziedziny procesu karnego, prawa karnego (gospodarczego i skarbowego) oraz wiktymologii, m.in. monografii: „Prawo krzywdzące przedsiębiorców. W latach 1990-1996 był Dyrektorem Białostockiej Izby Gospodarczej a następnie Dyrektorem Centrum Doradczego Biznesu (Fundusz PHARE) w Białymstoku. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał jako ekspert przy opracowywaniu opinii projektów nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i tzw. ustawodawstwa policyjnego dla potrzeb Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Rady Adwokackiej, Sejmu RP i Komisji d/s Kodyfikacji Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest członkiem Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego RP ds. Ofiar Przestępstw.